Bezoeken

Ga goed voorbereid op pad. Ontdek hier alle praktische informatie voor een bezoek aan de Zweedse Kerstmarkt.

Datum+openingstijden
Zaterdag 11 december: 10.00 – 17.00 uur
Zondag 12 december: 10.00 – 17.00 uur

Entree
Ticketprijs: €7,50
Koop hier je tickets.

Reserveren & registreren
Om de kerstmarkt te bezoeken is het vanuit overheidswege verplicht om te registreren en een aankomsttijd te reserveren. Bij aankomst in de Suikerfabriek vragen we je om een coronatoegangsbewijs te tonen. Eenmaal binnen mag je zolang blijven als je wilt.

Coronatoegangsbewijs
Op dit moment is voor alle evenementen in Nederland een coronatoegangsbewijs verplicht voor toegang. Via de CoronaCheck-app zijn de volgende bewijzen geldig:

Een geldige papieren versie van een coronatoegangsbewijs wordt tevens geaccepteerd.

Overige maatregelen
De Zweedse Kerstmarkt is met het tonen van een coronatoegangsbewijs geen publieke binnenruimte, het dragen van een mondkapje is daarom niet verplicht.

De kerstmarkt is ruim en schoon opgezet, inclusief ruime toilet- en terrascapaciteit. Wij houden ons aan de richtlijnen van de RIVM.

Parkeren / Locatie
Suikerfabriek, Suikerlaan 10, Groningen
Er is in de nabije omgeving van de Suikerfabriek beperkte parkeergelegenheid, parkeren is gratis. Klik hier om je route uit te stippelen.

Rolstoelgebruikers en kinderwagens
De voormalige Suikerfabriek is toegankelijk voor rolstoelgebruikers, rollators en kinderwagens. De Suikerfabriek beschikt over een lift.

Overig
Honden toegestaan mits aangelijnd.

Overmachtssituatie
Indien de Zweedse Kerstmarkt niet kan plaatsvinden op de geplande datum en locatie als gevolg van omstandigheden die buiten de macht van de Zweedse Kerstmarkt liggen waardoor er sprake is van overmacht dan wel onvoorziene omstandigheden, in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband, (pan)epidemieën dan wel de gevolgen van een (pan/)epidemie, landelijke dan wel lokale aanwijzingen van de overheid dan wel gemeentelijke instanties / besluit tot afgelasting door het bevoegd gezag, het niet verstrekken van vergunningen door bevoegde instanties, stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, terreurdreiging, heeft de Zweedse Kerstmarkt het recht het Evenement te verschuiven naar een latere datum, een andere locatie dan wel het Evenement in zijn geheel te annuleren.

De Zweedse Kerstmarkt is gerechtigd om de Zweedse Kerstmarkt 2021 te verplaatsen indien dit Evenement niet kan doorgaan op grond van overmacht, zoals genoemd in artikel 7.1. De Zweedse Kerstmarkt is gerechtigd te beslissen dat aangeschafte Toegangsbewijzen voor de Zweedse Kerstmarkt blijven gelden voor het verplaatste Evenement, mits die verplaatsing geschiedt binnen een termijn van 13 maanden na het oorspronkelijke Evenement.

Als de houder van het Toegangsbewijs verhinderd is op de nieuwe datum van het verplaatste evenement, dan zal de houder van het Toegangsbewijs dit binnen afzienbare tijd kenbaar maken aan de Zweedse Kerstmarkt. De houder van het Toegangsbewijs heeft dan recht op een restitutie ter hoogte van de oorspronkelijke Toegangsbewijsprijs in geld, exclusief servicekosten ter hoogte van €0,58.

Eventuele geldelijke restitutie vindt plaats uiterlijk 3 maanden na de nieuwe datum van het verplaatste evenement. De Zweedse Kerstmarkt kan te allen tijde ten gunste van de houder van een Toegangsbewijs afwijken van het bovenstaande.

De Zweedse Kerstmarkt is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door annulering dan wel door verschuiving zoals hierboven vermeld. In geval van verschuiving of annulering van het Evenement als bovenbedoeld, zal de Zweedse Kerstmarkt hieraan op de door haar juist geachte wijze zoveel mogelijk bekendheid geven, onder meer door het vermelden van de toepasselijke termijnen voor restitutie op de Website. Uitsluitend in geval van volledige annulering kan de Bezoeker een verzoek tot restitutie van het entreegeld indienen bij diegene waar de Bezoeker het Toegangsbewijs heeft gekocht. Servicekosten en eventuele gemaakte reis- en verblijfkosten, zijn uitgesloten van restitutie. Restitutie van entreegeld geldt enkel indien het Toegangsbewijs door Bezoeker is aangeschaft bij de erkende verkoopadressen van de Zweedse Kerstmrkt en niet indien het Toegangsbewijs is aangeschaft bij een ander verkoop platform, bijvoorbeeld een online ‘secondary ticket’ marktplaats, of een relatiekaart.

Suikerfabriek Groningen

© 2016-2022 | Zweedse Kerstmarkt is onderdeel van SIER Events B.V. | Alle rechten voorbehouden | Ontwikkeld en ondersteund door Triati | Ontworpen door Studio Mike

Privacy statement | Foto's en videos