7 + 8 december 2024 | 10:00 - 17:00 uur | Suikerfabriek Groningen

Privacyverklaring 2023

Eventful Eventmanagement & Productie, gevestigd in Meeden, is organisator van de Zweedse Kerstmarkt en verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Eventful Eventmanagement & Productie legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast, onder meer voor de uitvoering en de afhandeling van de overeenkomst met jou, bijvoorbeeld de overeenkomst met jou als bezoeker of exposant van een evenement. Dit kunnen persoonsgegevens zijn, maar ook gegevens die door Eventful Eventmanagement & Productie worden gebruikt voor het maken van analyses van het gebruik van de website, zoals het aantal keer dat de website wordt bezocht en welke pagina’s worden bekeken. Tevens kan Eventful Eventmanagement & Productie de wettelijke verplichting hebben om jouw persoonsgegevens te verwerken, zoals voor fiscale verplichtingen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Eventful Eventmanagement & Productie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 1. Voor- en achternaam;
 2. Adres- en facturatiegegevens;
 3. Telefoonnummer;
 4. E-mailadres;
 5. IP-adres;
 6. Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch;
 7. Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
 8. Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk);
 9. Internetbrowser en apparaat type
 10. Bankrekeningnummer

 

Doelen van verwerking

Eventful Eventmanagement & Productie verwerkt jouw persoonsgegevens voor meerdere doeleinden, zoals:

 1. Bezoekersregistratie;
 2. Relatiebeheer, PR en marketing;
 3. Productie van events;
 4. Communicatie;
 5. Verbetering dienstverlening;
 6. Uitvoering van klanttevredenheidsonderzoeken;
 7. Facturatie- en betalingsdoeleinden;
 8. Beveiliging van gebouwen, terreinen, goederen en personen;
 9. Vastlegging en afhandeling incidenten;
 10. Het doen van betalingen of het innen van vorderingen;
 11. Het onderhouden van contacten met debiteuren, dan wel crediteuren;
 12. Het doen van leveringen en bestellingen of het verlenen van diensten;
 13. Contact met interne afnemers en/of leveranciers;
 14. Voldoen aan wettelijke verplichten en gerechtelijke bevelen.

 

Derden

Het kan voorkomen dat Eventful Eventmanagement & Productie jouw persoonsgegevens moet verstrekken aan derden als dat wettelijk verplicht is. De politie of gemeente kan deze gegevens bij Eventful Eventmanagement & Productie opvragen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Eventful Eventmanagement & Productie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende termijnen voor het bewaren van persoonsgegevens: 6 maanden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar het eerder vermelde mailadres.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Eventful Eventmanagement & Productie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via annique@eventfulevents.nl

Inschrijving nieuwsbrief

Altijd op de hoogte!