Privacy statement

Omgang persoonsgegevens
Sier Events B.V., gevestigd te Jozef Israelsstraat 81a in Groningen (hierna SIER), is organisator van de Zweedse Kerstmarkt. SIER vindt jouw privacy belangrijk en zal zo zorgvuldig en veilig mogelijk met jouw persoonsgegevens omgaan.

SIER legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast, onder meer voor de uitvoering en de afhandeling van de overeenkomst met jou, bijvoorbeeld de overeenkomst met jou als bezoeker of exposant van een evenement. Dit kunnen persoonsgegevens zijn, maar ook gegevens die door SIER worden gebruikt voor het maken van analyses van het gebruik van de website, zoals het aantal keer dat de website wordt bezocht en welke pagina’s worden bekeken. Tevens kan SIER de wettelijke verplichting hebben om jouw persoonsgegevens te verwerken, zoals voor fiscale verplichtingen.

Doelen van verwerking
SIER verwerkt jouw persoonsgegevens voor meerdere doeleinden, zoals:

 1. Bezoekersregistratie;
 2. Relatiebeheer, PR en marketing;
 3. Productie van events;
 4. Communicatie;
 5. Verbetering dienstverlening;
 6. Uitvoering van klanttevredenheidsonderzoeken;
 7. Facturatie- en betalingsdoeleinden;
 8. Beveiliging van gebouwen, terreinen, goederen en personen;
 9. Vastlegging en afhandeling incidenten;
 10. Het doen van betalingen of het innen van vorderingen;
 11. Het onderhouden van contacten met debiteuren, dan wel crediteuren;
 12. Het doen van leveringen en bestellingen of het verlenen van diensten;
 13. Contact met interne afnemers en/of leveranciers;
 14. Voldoen aan wettelijke verplichten en gerechtelijke bevelen.

Derden
Het kan voorkomen dat SIER jouw persoonsgegevens moet verstrekken aan derden als dat wettelijk verplicht is. De politie of gemeente kan deze gegevens bij SIER opvragen.

Lees hier de voorwaarden met het oog op het maken van foto’s en beelden tijdens de events van SIER.

Suikerfabriek Groningen

© 2016-2022 | Zweedse Kerstmarkt is onderdeel van SIER Events B.V. | Alle rechten voorbehouden | Ontwikkeld en ondersteund door Triati | Ontworpen door Studio Mike

Privacy statement | Foto's en videos